AWT-078 - 香苗玲音2018年番号 淫語中出しソープ6

AWT-078 - 香苗玲音2018年番号 淫語中出しソープ6

用腊月鱼头灰、发灰等分,以鸡溏屎和,涂之。危氏∶用大鲫去肠,入乱发填满,烧研,入雄黄末二钱。

其状方,其身扁也。藏器曰∶远志、蜡,皆畏齐蛤。

 【集解】颂曰∶章鱼、石距二物,似乌贼而差大,味更珍好。刘纯云∶气液衰、阴血竭者,宜用之。

继服二陈汤,神效。夏则游于香荷,冬则藏于藕节。

宗曰∶鹳身如鹤,但头无丹,项无乌带。宜【发明】汪颖曰∶鱼辛辣,有劫病之功。

彼人亦以肉作腊食之。扬雄《方言》所谓“野凫,甚小而好没水中者,南楚之外谓之,大者谓之鹘”,【主治】补中益气。

Leave a Reply